Verenigde Staten. Verenigd Koninkrijk. Landen die ons zo inspireren! Een laatste reflex tegen meer feminiene krachten?

Er is meer aan de hand, ook in Nederland en Europa. Nu zijn het nog pannetjes en pollepels bij de Hofvijver. Maar dat kan lelijk escaleren, als we niet snel overgaan naar een nieuwe economie. Waarom?

De nauwe financiële economie ondermijnt twee pilaren onder de economie, media en pluriformiteit:

1. Sociale media zijn bedrijven met een business model dat profiteert van verdeeldheid. Verdelende berichten verkopen immers meer advertenties! Dat is goed voor aandeelhouders. Feitelijkheid, gemeenschapszin zijn hieraan ondergeschikt.

2. De meerpartijendemocratieën met een dicht maatschappelijk middenveld, arbeidsbewegingen, zorgen voor representatief beleid. Dit is een concurrentie nadeel. Het beteugelt immers de invloed van bedrijven. En het drijft prijzen op, via ‘regeldruk’, belasting, mensenrechten, arbeidsrechten, lonen.

In de nieuwe economie wordt niet alleen de financiële waarde meegenomen. Kosten en baten voor mens, samenleving, natuur, cultuur, ook! Alles van waarde is niet langer een nadeel! Dan is Nederland een gebalanceerde, welvarende stad in een markt van meer dan 400 miljoen. Dan kunnen we gelijkwaardig samenwerken met China en Amerika.

Alleen fiscale signalen kunnen Green Deal nog redden

Pijnlijk, pijnlijk… Goed stukje van medestrijder Volkert Engelsman in het FD. Het nieuwe Europees Landbouwbeleid van €378 miljard is “business as usual.” We hollen onze eigen welvaart en welzijn verder uit, zolang we echte kosten niet meerekenen in ons Nederlandse en Europese landbouw en voedselbeleid!

Die politici en lobbyisten die zogenaamd het boerenbelang behartigen, zijn ronduit naïef. We zakken verder weg in het ongelijke speelveld, waarin Aziatische en Amerikaanse (technologie)bedrijven zullen domineren! Onze instellingen, regelgeving, democratieën, het maatschappelijk middenveld, vakbonden, fatsoenlijke banen, verzorgingsstaat, belastingen, gelijkheid.. Ze zijn een last, in plaats van een kracht!

Wat Volkert zegt: “Wat kan er nu nog, mijnheer Timmermans? Bij een brainstorm met EU-commissaris van Landbouw Janusz Wojciechowski kreeg ik de gelegenheid te bepleiten dat echte verduurzaming in de landbouw alleen mogelijk is als een vervuiler niet langer wegkomt met een concurrentievoordeel. Dat zit in de bekende geëxternaliseerde kosten. Met true cost accounting kun je hieraan een prijskaartje en fiscale maatregelen verbinden.”

Wat gaat 2021 je brengen? In dit artikel beschrijf ik in zeven trends waarom 2021 het jaar wordt van True Pricing en maatschappelijke kosten.

Het journalistieke platform Change Inc. vroeg me dit op te schrijven.. En eerlijk gezegd, het was een worsteling.

Op kerstavond was ik klaar. Hoofdredacteur (en kneitergoede journalist) Roy op het Veld noemde het “bombastisch” en “een activistisch pamflet”. Ik zou toch voorruit kijken..?!

Maar het jaar wás een activistisch pamflet.. Klimaat, natuur, gezondheid. De Warenautoriteit verplichtte ‘COVID-19’ nog net niet op de ingrediëntenlijst van vlees.. Wij schreven dit zélf aan de VN. Je moet toch terug kijken, om vooruit te kijken..? Een tweeluik misschien..?

Nu ver voorbij de deadline, een jaar later, is het me gelukt. En ik moet zeggen: het klopt gewoon. Dit wordt het jaar van de doorbraak! Dé zeven trends waarom 2021 hét jaar wordt van maatschappelijke kosten en echte prijzen.

Een voorproefje:
1. Kosten komen voor eigen rekening;
2. Verwachtingen groeien;
3. Meer zelfregulering;
4. Meer transformatierisico’s;
5. Groeiende duurzame kapitaalstromen;
6. Overheden doen mee
7. En technologie accelereert deze trends

Ik heb mijn best gedaan en ben er blij mee. Lees het hier!

#TruePrice #ChangInc

De bijstandsmoeder als boodschappenfraudeur. Terecht dat er ophef over is. Rutger Bregman en anderen schrijven hier al jaren over, ook terecht. Maar Rutger staat nu “paf” van de massale ophef en ziet het als “na-oorlogse verzet”. Als fan en medestrijder heb ik drie overwegingen met hem gedeeld, ben benieuwd wat jullie denken.. Deugen de meeste mensen nou wel of niet…?
  1. De meerderheid volgt gewoon de norm, helemaal als deze ogenschijnlijk objectief is, bevroren in regelgeving en bureaucratie. Dat doet men ook als de norm niet rechtvaardig is voor iedereen. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom onze winkelmandjes worden gevuld door miljoenen mensen tot slaaf gemaakt, met hongerlonen, of in kinderarbeid. De ophef nu, is precies dat wat je zou willen, langzaam verschuift de norm, men kijkt in de spiegel. En schrikt.
  2. Rutger legt onrecht vaak briljant en genadeloos bloot, maar loopt (gelukkig) voor op de collectieve norm. Hij heeft hier wel de ruimte voor, wat helaas een luxe is die de deugende meerderheid zich niet kan permitteren. Het is niet verwonderlijk dat de meerderheid wat later wakker wordt. Hij kijkt al weer in de achteruitkijkspiegel…
  3. De na-oorlogsmetafoor suggereert dat het nu voorbij lijkt te zijn, terwijl onrecht zo banaal en extreem diepgeworteld is, dat dit nog maar een relatief redelijke uitwas is helaas. En het leidt af van de grootschalige herinrichting van de wetten en regels die noodzakelijk is, zodat normen rechtvaardiger worden.

Een welkome meevaller voor de staatskas! De overheid mag 7000 euro terugvorderen van een bijstandsmoeder, omdat haar moeder de afgelopen haar boodschappen heeft gedaan. Juist nu! Ik mis nog wel de terugvordering van de servieszegels en beslaglegging op onrechtmatig verkregen hamsterballetjes en voetbalplaatjes..

“Een vrouw met een bijstandsuitkering moet van de gemeente Wijdemeren (ten westen van Hilversum) ruim 7000 euro terugbetalen, omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed.

Naast de terugvordering van ruim 7000 euro zal ook een boete zijn opgelegd van waarschijnlijk 50 procent van het teruggevorderde bedrag. Daarmee moet ze ruim 10.000 euro betalen, als straf voor de boodschappen die haar moeder gedurende drie jaar voor haar deed.”

Ps: Lijkt mij wel iets voor een ambtelijke fraudetaskforce.. Het bedrag dat zo wordt opgehaald kan dan mooi besteed worden aan de compensatieregeling voor de toeslagenaffaire. Want ook daar maakte de burger op grote schaal misbr.. Eh..

Tel wat telt..

Het kon niet, dus dit jaar deden we het gewoon!! Ondanks alles. Heel mooi stuk op Nu.nl van Robin van Wechem.

Zoals supermarkteigenaar Maarten zegt: Klanten reageren tot nu toe “verbazingwekkend positief”. “Eén klant zei dat zij zelf wel bepaalt waar zij haar geld aan uitgeeft, maar dat klopt niet. De echte prijs is geen extraatje voor één of ander knuffelproject, maar een bedrag dat de schade compenseert die tijdens het productieproces is ontstaan.”

Scholte: “We willen doorrekenen op welke mogelijke manieren allemaal schade wordt toegebracht als we uitgaan van de Verklaring van de Rechten van de Mens. De rechten op een fatsoenlijk leven, schoon water of een leefbaar inkomen zijn verankerd in internationale verdragen, maar worden dagelijks geschonden.”

“Als we die schendingen kunnen beprijzen, weten we hoeveel geld we nodig hebben om ze te compenseren. Wij maken een factuur van de schade van productieprocessen.”

Tel wat telt!

Hét goede voornemen voor Nederland: stoppen met roken! Na 36 jaar werken als longarts, gaat Wanda de Kanter zich geheel wijden aan de strijd tegen de rookindustrie. Wat een heldin!

In een radio 1 uitzending zegt ze het terecht: aan preventie kun je niet verdienen. Dat is natuurlijk omdat de gezondheidskosten nu niet worden meegerekend. Als dat wel zou gebeuren, wordt preventie een booming industrie! De echte prijs van een sigaret is onbetaalbaar.

Mondiaal gaan er jaarlijks meer dan 8 miljoen mensen dood door sigaretten. In Nederland zijn dat er 20.000. De mondiale teller van corona stond tot voor kort op meer dan 1,3 miljoen doden. Een veelvoud lijdt aan long en vaat ziekten en voelt zich extreem kwetsbaar tijdens Corona.

Er komt bij dat in veel landen de regulering zo beperkt is, dat gratis sigaretten worden uitgedeeld aan tieners in cafés en op straat, zodat men als verslaafde klant is voor het leven. Maar ook in Nederland constateerde de NVWA recent illegale deals tussen supermarkten en sigarettenbedrijven: twee miljoen voor sigaretten op ooghoogte. Bizar.

Tel wat telt!

Nu.nl voorspelt dat er in 2021 veel voertuigen op de Maan en Mars gaan rondrijden.

Wat denken jullie? Is dit vooruitgang..?

Of is het een banale hobby van miljardairs Branson, Besos en Musk, grotendeels op kosten van overheden, onder een valse zweem van individueel ondernemerschap, gedreven door een wereldbeeld dat ook zonder rakket lichtjaren ver uit verbinding staat met medemens en aarde, waarbij onterrecht gedacht wordt dat de mensheid nu gebaat is bij een intergalactische Marco Polo, terwijl het ons afleidt van wat het werkelijke voorfront van menselijke ingeniositeit zou moeten zijn: ruimteschip aarde leefbaar en waardig maken voor iedereen?

Gewoon een open vraag voor de zondagmiddag. Maar ben wel oprecht benieuwd, zie voor een nadelen..

Peter Braakmann copyright. AD.

OK. Doen we..

Goed idee in het AD. Laten we de BTW tarieven afstemmen op de echte prijs van producten.

,,Duurzame en biologische producten zijn nu altijd duurder, waardoor de consument toch vaak voor de goedkopere optie kiest”, zegt Mattheus Bleijenberg, woordvoerder van de Nederlandse Natuur en Milieufederaties. ,,Het zou volgens ons zo moeten zijn dat de vervuilende activiteiten worden doorberekend in de prijs van het eindproduct.”