EEN GELIJK SPEELVELD VOOR DUURZAAMHEID

Het nieuwe kabinet heeft een unieke kans om de economie écht te verduurzamen. Als Minister van de Nieuwe Economie wil ik (Michel Scholte) hen hierbij helpen. Help jij mee?

We moeten nu transformeren van een financiële economie, naar een impact economie. Waarin werk, innovatie, technologie, ondernemerschap goed zijn voor mens, milieu en maatschappij.

Nu is vervuilen en uitbuiten vaak voordeliger. Want we verrekenen nauwelijks belastingontduiking, klimaatopwarming, milieuvervuiling, onwaardige banen, mensenrechten schendingen en gezondheidsschade in prijzen. Sterker nog, Nederland is koploper belasting ontduiken en drijft op een voedsel, gas en olie-industrie met hoge maatschappelijke kosten.

Hierdoor worden niet alleen bedrijven die investeren in duurzaamheid gestraft, met relatief hogere prijzen en lager rendement. Concurrentie met hoge maatschappelijke kosten, wil en kan Nederland en Europa niet winnen van China en Amerika. Belastingen, lonen en (milieu)regel ‘druk’ zijn hier namelijk nog steeds relatief hoog. We leggen het uiteindelijk af op dit ongelijke speelveld.

Steeds meer mensen worden wakker. Maar klimaat-, natuur, gezondheid-, mensenrechtencrises zijn zó existentieel, dat we niet meer kunnen experimenten. Het politieke momentum moet gepakt worden met concrete oplossingen, een agenda voor de 21e eeuw en 100% commitment.

We moeten nu gaan tellen wat telt. 1,2,3 naar de nieuwe economie!

 

 

 

 

MIJN SPEERPUNTEN

Gedurende de regeerperiode 2021 – 2030 wil ik de kabinetten helpen bij de volgende onderwerpen:

Echte prijs: voor elk product zijn de sociale en milieukosten zichtbaar

Voor elk product in Nederland moet transparant zijn wat de echte prijs is. Een echte prijs is de marktprijs plus de sociale en milieukosten in de hele waardeketen van een product, zoals klimaatschade en onderbetaling van arbeiders en onderverdiening van boeren.

 • Nederland moet de open source True Price Standaard in Nederland verankeren en in de EU en mondiaal uitdragen.
 • En er moet open source data gepubliceerd worden met echte prijs product gemiddelden.
 • BTW en belasting tarieven moeten worden aangepast op basis van maatschappelijke kosten; geen belasting op arbeid maar op materialen, niet op groenten maar op vlees.
 • MKB ondernemers moeten ondersteund worden bij het berekenen van hun echte prijzen.
 • Echte prijzen moeten aan de basis staan van bilaterale en multilaterale handelsovereenkomsten.
 • Nederland moet zich binnen de EU inzetten voor om echte prijzen te verankeren bij alle internationale instituties, zodat het de basis wordt van economisch beleid. Voorbeelden zijn de OECD, WTO, WereldBank, het IMF, de G20 en de VN.

Ik heb meer dan vijftig ideeën hoe het kabinet kan profiteren van True Pricing, door verankering in eigen beleid, stimuleren van gebruik onder bedrijven, financiële instellingen en maatschappelijke organisaties.

In de publicatie Nederland met Echte Prijzen heb ik dit uiteengezet.

 

 

 

https://trueprice.org/wp-content/uploads/2020/09/Nederland-met-echte-prijzen.pdf

Echte winst: elk bedrijf en organisatie publiceert en stuurt op een maatschappelijke jaarrekening

Bedrijven en organisaties moeten naast een rapportage over de financiële prestaties voor aandeelhouders, ook rapportage afleggen over hun effect op welzijn. Dit betekent een rapportage over het financiële, sociale, natuurlijke, menselijke, geproduceerde en intellectueel kapitaal voor alle belanghebbenden. Dit zijn onder meer de overheid, klanten, medewerkers, (kleine) leveranciers en freelancers, de natuur en de samenleving.

 • Nederland moet zich inzetten voor een open source methode voor maatschappelijke jaarrekeningen.
 • Er moet een impact rapportage plicht komen voor bedrijven waar de overheid (groot)aandeelhouder is.
 • Nederland moet zich vanuit de EU en mondiaal inzetten om de bedrijfsaccountancy en rapportage regels zo op te rekken, dat we niet alleen financieel aandeelhoudersrendement tellen, maar ook sociaal, menselijk, natuurlijk, geproduceerd en intellectueel rendement, voor iedereen. Zodat bedrijven en organisaties echt gaan sturen op impact.
 • De overheid gaat winstbelasting heffen op maatschappelijke winst, niet alleen financiële winst.
 • De transparantie benchmark moet van Economische Zaken moet gericht worden op impact, niet op mooie verhalen.
 • Overheidsinkoop moet geschieden op basis van impact informatie die veel gedetailleerder is dan de nu gebruikte kwalitatieve methodes.
 • En er moet een verplichte maatschappelijke kosten en baten toets komen bij grote bedrijfsovernames, met verplichte mitigerende maatregelen bij schade zoals verlies van banen.

Meer informatie over de wijze waarop een impact economie vorm krijgt, staat in de Engelse publicatie Reconstructing the Economy for the 21st Century.

Echte welvaart: overheden sturen op echte, brede welvaart

 • Alle overheden moeten elk jaar een maatschappelijke jaarrekening publiceren. De Nederlandse Rijksoverheid, maar ook regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn ook organisaties. De Rijksoverheid maakt inmiddels grote stappen naar de monitoring van breder welzijn dan alleen welvaart, bijvoorbeeld door de rapportage op de voortgang op de mondiale Duurzaamheidsdoelen. Echter, de informatie die het CBS rapporteert is nog relatief kwalitatief en geeft niet het volledige beeld wat er jaarlijks aan welzijn in Nederland en vanuit Nederland in de wereld, is onttrokken en gecreëerd. Deze informatie is essentieel voor goed landsbestuur. Alle landen in ons Koninkrijk moeten daarom elk jaar een overzicht maken van alle maatschappelijke kosten en baten voor alle belanghebbenden. Nederland zet zich ook in voor eenzelfde rapportage door de EU en Verenigde Naties.
 • Overheden zetten zich in voor impact economie basis, middelbaar, hoger en beroepsonderwijs. Op dit moment is de taal voor de economie onderwijs grotendeels gebaseerd op financiën of geld tellen. Om echt te verduurzamen, moet economie onderwijs ook gericht zijn op de taal van impact. Dit geldt voor elk type onderwijs, van basisschool tot professioneel onderwijs.Impact economie moet verankerd worden in alle docentenopleidingen. En onderwijs curricula moeten modules hebben over impact economie. Tot slot, is er een impact professionals programma nodig, gericht op zowel publieke als zakelijke professionals.
 • Tot slot zal Nederland zich binnen de EU en mondiaal inzetten voor handel waarin maatschappelijke kosten en baten worden verrekend, voor een gelijk speelveld.

 

 

OVER MIJ, MICHEL SCHOLTE

Als sociaal ondernemer zet ik me al meer dan tien jaar in voor een rechtvaardige economie die draait om welzijn. Ik ben directeur en medeoprichter van zowel True Price als Impact Institute.

True Price is een platform dat consument en bedrijf helpt de echte prijs van producten te zien en verbeteren. De echte prijs is de marktprijs plus de sociale en milieukosten in de waardeketen van een product, zoals klimaatschade en onderbetaling.

Impact Institute heeft als doel dat elke organisatie een maatschappelijke jaarrekening opstelt en elke professional een impact professional wordt. Bij beide organisaties werken bijna 40 personen en we werken over de hele wereld, onder meer voor grote financiële instellingen, overheden en bedrijven.

Daarnaast ben ik medeoprichter en bestuurslid van de Impact Economy Foundation, gericht op het accelereren van de Impact Economie. Ik ben medeoprichter van de True Price Foundation, die zich richt op de Open Source True Price Standaard de True Price Coalitie. Ik ben lid van de denktank Worldconnectors en zit en zat in verschillende commissies gericht op verduurzaming. Zo was ik stuurgroep lid van het Netherlands Food Partnership.

Daarvoor was ik oprichter van o.a. Studentenhaver Festival, dat zich met o.a. het Rode Kruis, Gemeente Amsterdam en studentenverenigingen richtte op een inclusieve en toegankelijke samenleving. En New Silk Roads – een stichting gericht op gelijkwaardige handel en uitwisseling tussen oost en west, met o.a. een netwerk van co-working spaces in Caïro.

Ik ben opgeleid als Socioloog aan de Vrije Universiteit, gericht op onderzoeksmethoden, politiek en economie. Ik heb onder meer onderzoek gedaan naar de opkomst van populistische partijen in Nederland en Europa.

DOE MEE!

Elk jaar wil ik het kabinet om voortgang vragen op onze speerpunten, via een gesprek met de Minister President en Minister van Economische Zaken. Via verschillende sociale media wil ik dat jij kunt meepraten. Bouw je mee aan de Nieuwe Economie?

De Minister van de Nieuwe Economie is een gezamenlijke beweging, met meer dan tweehonderd deelnemers.