Het kon niet, dus dit jaar deden we het gewoon!! Ondanks alles. Heel mooi stuk op Nu.nl van Robin van Wechem.

Zoals supermarkteigenaar Maarten zegt: Klanten reageren tot nu toe “verbazingwekkend positief”. “Eén klant zei dat zij zelf wel bepaalt waar zij haar geld aan uitgeeft, maar dat klopt niet. De echte prijs is geen extraatje voor één of ander knuffelproject, maar een bedrag dat de schade compenseert die tijdens het productieproces is ontstaan.”

Scholte: “We willen doorrekenen op welke mogelijke manieren allemaal schade wordt toegebracht als we uitgaan van de Verklaring van de Rechten van de Mens. De rechten op een fatsoenlijk leven, schoon water of een leefbaar inkomen zijn verankerd in internationale verdragen, maar worden dagelijks geschonden.”

“Als we die schendingen kunnen beprijzen, weten we hoeveel geld we nodig hebben om ze te compenseren. Wij maken een factuur van de schade van productieprocessen.”

Tel wat telt!