Kunnen we de maatschappelijke kosten niet gewoon aftrekken van het salaris? 🤔

“In de tabaksindustrie en de wapenhandel lagen de gemiddelde salarissen ruim de helft hoger dan in moreel acceptabelere bedrijfstakken als sportscholen en autoreparatie.”

Via Hans Stegeman.