Pottenkijken bij HAK.. Gaaf hoe de CEO van HAK, Timo Hoogeboom de winkelprijs juist aangrijpt om te verduurzamen:

“Dat begon bij rode kool. Een seizoen lang hield HAK samen met haar ketenpartners een openboekcalculatie bij. Zo’n calculatie houdt in dat iedere partij in de keten bijhoudt welke extra kosten worden gemaakt om te voldoen aan de eisen van On the way to PlanetProof. Vooraf had HAK telers de garantie gegeven de kosten die zij zouden maken voor certificering, voor haar rekening te nemen. Betere teelt bleek 10 procent duurder te zijn dan de prijs die HAK betaald zou hebben voor reguliere teelt.”